SERVEIS

Brindem suport als nostres clients en el desenvolupament d’estratègies BIM personalitzades segons el projecte gràcies a l’experiència i les habilitats del nostre equip d’experts BIM. Oferim des de la definició del full de ruta estratègic fins a l’elaboració del pla d’execució BIM, passant per les fases d’execució, coordinació i modelatge, sempre tenint en compte els objectius.

El nostre equip té una àmplia experiència en projectes BIM multidisciplinaris portant sempre una gestió integral dels projectes, per garantir la màxima qualitat i rendibilitat en cada fase de desenvolupament.

BIM Implementació
Brindem serveis complets d’implementació de la metodologia BIM, ajudant les empreses a adoptar amb èxit l’enfocament digital als seus projectes de construcció.
 • Avaluació i disseny d’estratègies per a la implementació de BIM en projectes.
 • Desenvolupament d’estàndards i protocols per adoptar el flux de treball BIM.
 • Configuració de programari i eines BIM per optimitzar els processos de disseny i construcció.
 • Avaluació del nivell de maduresa BIM de l’organització i planificació del desenvolupament gradual.
 • Implementació de fluxos de treball col·laboratius que millorin la comunicació i la coordinació entre els equips.
 • Capacitació i acompanyament durant la transició cap a l’ús de BIM a l’empresa.
BIM Consultoria
Oferim assessorament expert en BIM, guiant els nostres clients en la planificació, estratègia i millors pràctiques per aprofitar al màxim els beneficis de la metodologia BIM. 
 • Assessorament especialitzat en l’ús de tecnologia BIM i la seva integració als projectes.
 • Anàlisi de la viabilitat i beneficis de la implementació de BIM en un projecte o empresa.
 • Recomanacions per millorar l’eficiència i la qualitat del treball segons les millors pràctiques BIM.
 • Desenvolupament d’estratègies de gestió per facilitar l’adopció de BIM per part dels professionals.
 • Assessorament en la selecció de les eines i el programari BIM més adequats per al projecte.
BIM Check
Realitzem exhaustives revisions i anàlisis de models BIM existents per assegurar la integritat, qualitat i compliment dels estàndards requerits.
 • Verificació i control de la qualitat dels models i dades BIM per assegurar la precisió i consistència.
 • Revisió dels estàndards i protocols de BIM aplicats al projecte per complir els requisits específics.
 • Identificació i resolució de conflictes i discrepàncies als models BIM.
 • Ús d’eines avançades de detecció de col·lisions i visualització per a una identificació precisa dels problemes.
 • Generació d’informes detallats amb resultats de les revisions i les recomanacions de millora.
 • Verificació de la consistència i qualitat de les dades BIM mitjançant estàndards ISO 19650.
BIM Modelat
Comptem amb un equip especialitzat en la creació de models BIM precisos i detallats, que permeten una visualització i un anàlisi eficients dels projectes.
 • Creació de models 3D d’arquitectura, instal·lacions i infraestructures basats en la metodologia Building Information Modeling.
 • Desenvolupament de geometria, informació i atributs dels elements constructius.
 • Generació de models col·laboratius que permetin la coordinació i comunicació efectiva entre els diferents actors del projecte.
 • Desenvolupament de biblioteques de components BIM personalitzades per agilitzar el modelatge i assegurar la coherència.
 • Generació de documentació automatitzada a partir dels models BIM, com plànols, llistats de materials i especificacions tècniques.
BIM Coordinació
Facilitem la coordinació i la col·laboració entre els diferents actors del projecte, optimitzant la detecció de conflictes i millorant l’eficiència en la construcció.
 • Integració i coordinació dels models BIM de diferents participants del projecte.
 • Detecció i resolució d’interferències entre els diferents sistemes i disciplines.
 • Col·laboració en el disseny i la planificació a través de la revisió i l’intercanvi d’informació entre els professionals involucrats.
 • Implementació d’eines de gestió de problemes i seguiment de resolucions per a mantenir un registre de les accions preses.
 • Utilització de tecnologies de realitat virtual i augmentada per a una visualització immersiva dels models BIM i la detecció de conflictes.
 • Coordinació de reunions i sessions de treball per fomentar la col·laboració entre els diferents actors del projecte.
BIM Management
Proporcionem serveis de gestió integral de projectes BIM, supervisant i assegurant el compliment d‟objectius, terminis i estàndards de qualitat.
 • Gestió integral del procés BIM en projectes de construcció.
 • Coordinació dels equips de treball i supervisió de la implementació de BIM.
 • Control de qualitat, seguiment i actualització dels models i dades BIM al llarg del cicle de vida del projecte.
 • Desenvolupament d’estratègies d’intercanvi de dades basades en estàndards oberts per millorar la interoperabilitat entre els sistemes.
 • Implementació de plataformes de col·laboració al núvol per facilitar l’accés i la gestió centralitzada dels models i la informació BIM.
 • Supervisió i assegurament de la qualitat dels models i dades BIM durant totes les etapes del projecte.
Project Management en projectes BIM
El nostre equip de Project Managers especialitzats en BIM assegura una gestió eficient i amb èxit dels projectes, maximitzant l’ús de la metodologia BIM en totes les etapes.
 • Gestió de projectes de construcció utilitzant metodologia BIM.
 • Seguiment d’avenços i compliment de terminis fent servir eines de gestió de projectes i col·laboració en temps real.
 • Coordinació de reunions i comunicació eficient entre els diferents equips tant interns com a externs a l’empresa.
Digital Twins amb Scan to BIM
Utilitzant tecnologies avançades d’escaneig làser 3D, creem bessons digitals precisos d’actius existents, permetent una millor visualització, anàlisi i gestió de la realitat física amb l’entorn digital.
 • Creació de models BIM a partir del núvol de punts amb dades escanejades d’edificis i estructures existents.
 • Generació de representacions digitals precises i detallades.
 • Desenvolupament de models BIM actualitzats i precisos a mesura que es fan canvis en els actius físics.
BIM Formació

Impartim programes de formació especialitzats en BIM, capacitant professionals i empreses en l’ús efectiu de la metodologia, eines i millors pràctiques en projectes de construcció.

 • Capacitació i formació especialitzada en l’ús de BIM i les eines associades.
 • Cursos i tallers adaptats a les necessitats dels professionals i les organitzacions.
 • Desenvolupament d’habilitats i competències per a una implementació eficient i amb èxit de BIM.
 • Disseny de programes de formació personalitzats adaptats als rols i nivells d’experiència dels professionals.
 • Ús de casos d’estudi i exemples pràctics per demostrar l’aplicació i els beneficis de BIM en projectes reals.
 • Avaluació i seguiment del progrés dels participants mitjançant avaluacions i certificacions BIM reconegudes.