POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització a través de la pàgina web i que afecten les seves dades personals de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

ENGINIA BIM ENGINEERING S.L, domiciliada a RONDA GUINARDO, 42 – P. 5 PTA. 1 (08025 BARCELONA) BARCELONA, amb NIF B16888158, telèfon de contacte i correu electrònic info@enginiabim.com.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

Tractarem les dades de caràcter personal facilitades per a: Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web. Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics al nostre lloc web. Complir amb les obligacions legals que ens siguin directament aplicables i que regulin la nostra activitat. Protegir i exercir els nostres drets o respondre a reclamacions de qualsevol índole. En cas que sigui el cas, enviar comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’enviar-li informació per part de l’entitat. En cas que sigui el cas, gestionar la seva participació en concursos i promocions que realitzi l’entitat. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat de participar. En cas que sigui el cas, enviar enquestes de satisfacció i/o qualitat. La seva negativa a facilitar-nos l’autorització implicarà la impossibilitat d’avaluar el servei prestat.

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

En el consentiment que ens ha proporcionat per tractar les seves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals implicarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades. Per complir amb les obligacions legals que s’apliquin. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals. En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs al nostre lloc web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, en el seu cas, els drets reconeguts a l’apartat “drets” de la present política.

TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.

Un cop les dades deixen de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les Administracions i Organismes Públics competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

DESTINATARIS

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, l’organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris: Jutges i Tribunals. Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals. En el seu cas, als encarregats de tractament que ens prestin serveis.

 TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

L’organització no realitza cap transferència internacional de dades. En cas que posteriorment fos necessari realitzar transferències internacionals de dades, es verificarà el grau de protecció del país de destí i s’adoptaran les garanties exigides per la normativa.

REDES SOCIALS

Amb la finalitat de fer-lo partícip de la nostra activitat i que pugui estar al corrent de les nostres novetats, l’informem que ENGINIA BIM ENGINEERING S.L té creat un perfil a les Xarxes Socials.

Tots els usuaris tenen l’oportunitat de unir-se a les nostres xarxes socials o grups. No obstant això, cal tenir en compte que, llevat que li sol·licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyen a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi atentament les seves condicions d’ús i polítiques de privadesa, així com que s’asseguri de configurar les seves preferències pel que fa al tractament de les dades.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privadesa de les diferents Xarxes Socials en les quals tenim presència, perquè pugui accedir en tot moment a les polítiques de privadesa i configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa:

LinkedIn: https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

DRETS

Els interessats podran sol·licitar més informació sobre el tractament de les seves dades personals, així com exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se al mateix, sol·licitar la portabilitat d’aquestes (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat i, si escau, no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, incloent l’elaboració de perfils.

Per a això podrà utilitzar els formularis habilitats per l’organització o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic referenciats a l’encapçalament. A efectes oportuns, l’informem que se li podrà sol·licitar el seu DNI o qualsevol altre document anàleg, amb la finalitat de acreditar la seva identitat, sempre que això no pugui fer-se per altres mitjans menys intrusius.

En cas que senti vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web www.aepd.es

VERACITAT DE LES DADES

L’interessat garanteix que les dades aportades són verídiques, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aporti, pels canals habilitats a l’efecte i indicats en el punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

MODIFICACIONS I ACTUALITZACIÓ

La present política de privadesa pot ser modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o a conseqüència de canvis en el nostre lloc web. Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra Política de Privadesa.

Si té dubtes sobre aquesta política, pot contactar amb ENGINIA BIM ENGINEERING S.L a través dels formularis habilitats per l’organització o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic referenciats a l’encapçalament.

Última revisió 01 de juny de 2023.